12 వందల థియేటర్స్‌లో గ్రాండ్‌గా.. సినిమాను ఆపినవారిపై కేసు పెడతా..!

వర్మ హ్యాపీ.. మరో గంటలో సెన్సార్ సర్టిఫికేట్..!