ఫ్లాష్ న్యూస్: కిడ్నాప్ సుఖాంతమైంది! నేరస్తుడు ఎవరంటే?

రోడ్‌ యాక్సిడెంట్: హాలీవుడ్ హీరోకి తీవ్రగాయలు