పోటీ ఆ ఇద్దరి మధ్యే.. రాంపూర్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో డింపుల్ వర్సెస్ జయప్రద