బ్యాడైపోతున్న మహేశ్..డైరక్టర్ల టార్గెట్ ఎందుకయ్యాడు?

భారత్, ఆసీస్ మ్యాచ్‌లో మాల్యా