రాహుల్ ట్వీట్‌తో రేగిన దుమారం..ఏ విషయంలో అంటే ?

ఉత్తమ ఉద్యోగి అవార్డు గ్రహీత.. లంచం తీసుకుంటూ.. ఏసీబీ వలలో..