క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు..

అరుదైన రికార్డుకు చేరువలో రోహిత్!