గెలిచావ్..నువ్వంటే గౌరవమే..కానీ ఇదేం పద్దతి కోమ్..

మేరీకోమ్‌కు స్వర్ణ పతాకం..!

ఉసురు తీసిన బాక్సింగ్! ఫస్ట్ టైం ఓడిపోయి..ప్రాణాలు విడిచాడు!

పసిడి గెలిచిన పంచ్ వీరుడు శివ థాపా