ఆ ముగ్గురితో జగన్‌కు నెత్తి నొప్పి..ఏం చేయబోతున్నారంటే?

బాబు నోట విధ్వంసం మాట.. ఎవరికో ఈ హెచ్చరిక?