రాజధానిలో ర్యాలీల రగడ..రాజాసింగ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇదే!

కమలంలో కలవరం పుట్టిస్తున్న గులాబీ వ్యూహం

సంఘ్ సార్వజనికోత్సవంలో కమలనాథుల సందడి