ఏపీ రాజధానిపై బీజేపీ నిర్ణయం ఇదే..!

2024 రేస్..తెలుగు స్టేట్స్‌లో బీజేపీ గేమ్ ప్లాన్ ఏంటి?