‘ మొఘలే ఆజం ‘ కాలం కాదిది.. ఎవరైనా అలా చేశారో..ఖబర్దార్ !

ఎన్ఎంసీ బిల్లుపై దేశవ్యాప్తంగా డాక్టర్ల ఆందోళన.. ఎందుకు ?