పోలీసులు కాల్పులు జరపలేదా ? ఇదిగో ప్రూఫ్ !

ఎన్నార్సీ డెడ్‌లైన్ ప్రకటించిన అమిత్‌షా..ఎప్పుడంటే?