అటు రాయపాటి..ఇటు జేసీ.. దేశం నేతలు ఉక్కిరిబిక్కిరి