వెర్రి డ్యాష్ అనిపించుకొని మళ్లీ మీ ముందుకొచ్చా

భారీ కటౌట్లు..అంగరంగవైభవంగా ఏర్పాట్లు..!