టీడీపీలో మిగిలేది.. ఆ ముగ్గురే: విష్ణువర్థన్ రెడ్డి