రంగంలోకి సిబిఐ.. వివేకా హత్యకేసు తేలేనా?

మూడు పార్టీలకు నెత్తినొప్పి.. ఇంతకీ వివేకాను చంపిందెవరు?