బ్రహ్మానందం గీసిన “ఆంజనేయుని తన్మయత్వం”

రాముడి గుడికి నా విరాళం..

అయోధ్య రామమందిరం భూమిపూజ

ఆధునిక భారతదేశానికి ఇది చిహ్నం- రాష్ట్రపతి

అద్భుతమైన ఘట్టం.. రాముడి గుడికి భూమి పూజ చేసిన ప్రధాని

రామ‌మందిరం కోసం 28 ఏళ్లు బ్ర‌హ్మ‌చ‌ర్యం.. ఇక ఈ జీవితం రామునికే అంకితం!

రామ్‌లల్లాకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన ప్రధాని

దేవతల మొక్కను నాటిన ప్రధాని మోడీ