బ్రేకింగ్ న్యూస్: సమ్మెను విరమిస్తాం.. కానీ..!

ఫ్లాష్ న్యూస్: ఇంటి నుంచే.. అశ్వత్థామ నిరాహార దీక్ష..!