డాక్ట‌ర్ గుప్తా కుటుంబానికి రూ. కోటి ప‌రిహారం..ఇంటికెళ్లి చెక్ అందజేసిన సీఎం