కోహ్లి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పోస్టు వాల్యూ తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు!

నేడు సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం.. ఎవరూ చూడలేమట..!