కోహ్లీ ఇంటినుండి ముంబై అందాలు!

ముంబైలో వర్షాల ఎఫెక్ట్..రన్‌వేపై చేపల ‘జలకాలాట’