ఏపీకి హోదానే సంజీవని…నీతి ఆయోగ్‌ మీటింగ్‌లో సీఎం జగన్