బిచ్చగాని గెటప్ అదిరింది బాబూ! కొడాలి కాంప్లిమెంట్