లోకేశ్‌ తినే పప్పులో ఉల్లిపాయ లేదనే చంద్రబాబు బాధ..

2019 ఎన్నికల్లో పట్టుకున్న డబ్బు.. ఏపీకి రికార్డ్