విశాఖ దిశగా జగన్ మరో అడుగు: ఈసారి భారీ స్థాయిలో..

జగన్‌ సర్కార్‌కు మండలి ఛైర్మెన్ షాక్