భారత్‌కు అమెరికా ‘చికెన్ లెగ్స్’..! భారీ లాస్ తప్పదా..?