మనుగడలోనే మండలి: అంబటి రాంబాబు సెన్సేషనల్ కామెంట్

నెక్స్ట్ లెవెల్‌కు రాజధాని రగడ.. తాజా వాదనేంటంటే ?