జెఫ్ బెజోస్ దాతృత్వం.. కరోనా నిరుద్యోగులకు అమెజాన్‌ ఆహ్వానం..!