అమరావతి ఆందోళనపై అమిత్‌షా నజర్: దూత ఆయనే

దమ్ముంటే నాతో చర్చకు రా.. పోసానికి, పృథ్వీ ప్రతి సవాల్

పృథ్వీ సిగ్గుపడాలి.. రైతులకు సారీ చెప్పాల్సిందే: పోసాని