బ్రేకింగ్: అమరావతి గ్రామాల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు లేవు

స్వరూపానందేంద్ర స్వామిజీకి నిరసన సెగ.. కారుకు అడ్డంగా!