అమరావతి ఇష్యూని గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తా: నరేష్