‘మెగా’ సంక్రాంతి.. ఫ్రేమ్‌లో అకీరా.. ఆ ఇద్దరు మిస్..!

బన్నీ వాసూకి కూడా నా ఆస్తి రాస్తానని భయపడ్డారు!

కొణిదెల ఫ్యామిలీ మీట్..వాట్ ఏ ‘సన్ డే’ బాస్