‘కరోనా’పై లఘుచిత్రం.. భాగమైన బిగ్‌ బీ, చిరు రజనీ..!