చిదంబరానికి కడుపు నొప్పి.. ఎయిమ్స్‌కు తరలింపు!!

చిన్నమ్మా! ఇక సెలవు: హాజరైన అగ్రనేతలు!