పోస్టు ఊడక ముందే ప్రమోషన్.. వావ్ ఉత్తమ్ !

బచావో ర్యాలీ.. బడావో ఛాన్సెస్..సూపర్ ప్లాన్ బాసూ !

ఉత్తమ్ కంటే ముందే ఆయనపై వేటు.. ఎందుకంటే?

బిజెపి ‘మహా’ యాక్షన్ ప్లాన్ ఎప్పుడు మొదలైందో తెలిస్తే షాకే..!