అసోంను వణికిస్తున్న మెదడువాపు వ్యాధి.. ఒక్కరోజులోనే 12 మంది మృతి