‘ఎవరు’ కలెక్షన్స్ కెరీర్ బెస్ట్ అంటున్న శేష్..కరెక్ట్ కాదంటూ నిర్మాత ఫైర్!