‘మా’లో మరో లొల్లి..కార్యాలయానికి తాళాలు..

‘ఫిల్మ్‌నగర్’ ఏరియా పేరు మార్చాలంటోన్న డైరెక్టర్ బాబ్జి

సినిమా అంటే.. ప్రాణమిచ్చే ప్రతీ ఒక్కరూ దీన్ని చూడాల్సిందే..!