నాగార్జునకు జర్నలిస్ట్ శ్వేతారెడ్డి సవాల్: సమంత, అమలను..!