మధుప్రకాషే చంపేశాడు: తల్లి తిరుమల ఆగ్రహం

నా భార్యే నన్ను ఇబ్బంది పెట్టేది: తనకు పిల్లలు లేరని..!

కట్నం వేధింపుల కేసులో.. టీవీ నటుడు మధుప్రకాష్ అరెస్ట్