బ్రేకింగ్: బాలకృష్ణకు షాక్.. అడ్డుకున్న నిరసనకారులు