క‌రోనా కష్టాలు.. నెల రోజుల త‌ర్వాత త‌ల్లి చెంత‌కు 7 ఏళ్ల బాలిక‌..

నట్టింటికి నడిచొచ్చిన లక్ష్మి.. లాటరీలో జాక్‌పాట్ కొట్టిన తెలంగాణ వాసి