‘అల వైకుంఠపురంలో’ వర్కింగ్ స్టిల్స్

కరప్షన్ లిస్ట్‌లో తెలుగు రాష్ట్రాలు.. శాతాలెన్ని?