ఈ అలవాట్లు మానకపోతే.. గుండెకు ప్రమాదం..!

ఉదయం టిఫిన్‌ చేయకపోయినా, రాత్రి ఆలస్యంగా భోజనం చేసినా గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని తాజా సర్వేలో తేలింది. రాత్రి భోజనానికి, నిద్రకు మధ్యలో 2 గంటల సమయం ఉంటే ఆరోగ్యానికి మంచిదని ఆ సర్వేలో పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే గుండెజబ్బుతో బాధపడుతున్న వారు ఈ జాగ్రత్తలు విధిగా తీసుకోవాలని డాక్టర్స్ అంటున్నారు. ఉదయం టిఫిన్‌ చేయకపోతే 58% , రాత్రి ఆలస్యంగా భోజనం చేస్తే 51%  గుండెపోటు ముప్పు అధికంగా ఉన్నట్లు పరిశోధనలో గుర్తించినట్లు ప్రివెంటివ్‌ కార్డియాలజీ అనే ఐరోపా జర్నల్‌లో ఓ అధ్యయనం ప్రచురితమైంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ఈ అలవాట్లు మానకపోతే.. గుండెకు ప్రమాదం..!

ఉదయం టిఫిన్‌ చేయకపోయినా, రాత్రి ఆలస్యంగా భోజనం చేసినా గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని తాజా సర్వేలో తేలింది. రాత్రి భోజనానికి, నిద్రకు మధ్యలో 2 గంటల సమయం ఉంటే ఆరోగ్యానికి మంచిదని ఆ సర్వేలో పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే గుండెజబ్బుతో బాధపడుతున్న వారు ఈ జాగ్రత్తలు విధిగా తీసుకోవాలని డాక్టర్స్ అంటున్నారు. ఉదయం టిఫిన్‌ చేయకపోతే 58% , రాత్రి ఆలస్యంగా భోజనం చేస్తే 51%  గుండెపోటు ముప్పు అధికంగా ఉన్నట్లు పరిశోధనలో గుర్తించినట్లు ప్రివెంటివ్‌ కార్డియాలజీ అనే ఐరోపా జర్నల్‌లో ఓ అధ్యయనం ప్రచురితమైంది.