రేవంత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గా ఓడిపోయి ఎంపీ గా గెలిచారు : ప్రకాష్ రాజ్

Revathi Reddy, రేవంత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గా ఓడిపోయి ఎంపీ గా గెలిచారు : ప్రకాష్ రాజ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *