రాజధానికి వర్ష సూచన..!

సూర్యుడి తాపంతో అల్లాడిపోతున్న రాజధాని ప్రజలకు చల్లటి కబురు. రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు అక్కడక్కడ ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు పడే సూచనలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలియజేసింది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని.. వర్షాలు లేని ప్రాంతాల్లో వడగాలులు వీస్తాయని వెల్లడించారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

రాజధానికి వర్ష సూచన..!

సూర్యుడి తాపంతో అల్లాడిపోతున్న రాజధాని ప్రజలకు చల్లటి కబురు. రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు అక్కడక్కడ ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు పడే సూచనలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలియజేసింది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని.. వర్షాలు లేని ప్రాంతాల్లో వడగాలులు వీస్తాయని వెల్లడించారు.