వరద బాధితులను పరామర్శించేందుకు నెల్లూరులో జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ సమావేశం.

వరద బాధితులను పరామర్శించేందుకు నెల్లూరులో జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ సమావేశం.

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 11:46 am, Sat, 5 December 20
వరద బాధితులను పరామర్శించేందుకు నెల్లూరులో జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ సమావేశం.