సిద్ధాంతాలతో కూడిన రాజకీయాలు, వాటి కోసమే పోరాటం: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్.

తుని నియోజకవర్గంలోని తొండంగి మండలం వలసపాకలో దివిస్‌ పరిశ్రమ ఏర్పాటును నిరసిస్తూ స్థానికులు చేస్తున్న ఆందోళనకు పవన్‌ మద్దతు తెలిపారు.

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 9:45 am, Sun, 10 January 21
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న జనసేన అధినేత పవన్‌ కళ్యాణ్‌.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న జనసేన అధినేత పవన్‌ కళ్యాణ్‌.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న జనసేన అధినేత పవన్‌ కళ్యాణ్‌.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న జనసేన అధినేత పవన్‌ కళ్యాణ్‌.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న జనసేన అధినేత పవన్‌ కళ్యాణ్‌.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న జనసేన అధినేత పవన్‌ కళ్యాణ్‌.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న జనసేన అధినేత పవన్‌ కళ్యాణ్‌.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న జనసేన అధినేత పవన్‌ కళ్యాణ్‌.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న జనసేన అధినేత పవన్‌ కళ్యాణ్‌.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న జనసేన అధినేత పవన్‌ కళ్యాణ్‌.