మొదలైన పెళ్లి సందడి..పెళ్లికూతురు గా మెరుస్తున్న మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల.

మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ముద్దుల కూతురు నిహారిక పెళ్లి దగ్గర పడింది .మెగా కుటుంబ సభ్యులు రాజస్థాన్‌లోని ఉదయపూర్ ప్యాలెస్‌కు చేరుకొని పెళ్లి పనులు మొదలుపెట్టారు. ఈ రోజు నిహారికను పెళ్లి కూతురుగా చేసారు.

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 6:08 pm, Sat, 5 December 20
మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ముద్దుల కూతురుగా మెరుస్తున్న నిహారిక
మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ముద్దుల కూతురుగా మెరుస్తున్న నిహారిక
మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ముద్దుల కూతురుగా మెరుస్తున్న నిహారిక
మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ముద్దుల కూతురుగా మెరుస్తున్న నిహారిక
మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ముద్దుల కూతురుగా మెరుస్తున్న నిహారిక
మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ముద్దుల కూతురుగా మెరుస్తున్న నిహారిక
మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ముద్దుల కూతురుగా మెరుస్తున్న నిహారిక
మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ముద్దుల కూతురుగా మెరుస్తున్న నిహారిక
మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ముద్దుల కూతురుగా మెరుస్తున్న నిహారిక
మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ముద్దుల కూతురుగా మెరుస్తున్న నిహారిక
మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ముద్దుల కూతురుగా మెరుస్తున్న నిహారిక