తెలంగాణ భవన్‌లో ‘ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవం’ పాల్గొన కేటీఆర్‌ ఫొటోస్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

తెలంగాణ భవన్‌లో ‘ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవం’ పాల్గొన కేటీఆర్‌ ఫొటోస్